Bobines d'acier galvalume镀铝锌卷板的种类

Galvalume Structural

镀铝锌卷板力学性能表1

牌    号

拉    伸    试    验

下屈服强度Rel

抗拉强度Rm

断后伸长率,%  L0=50mm,b=12.5mm (L0=2in,b=0.5in)

Mpa

KSI

Mpa

KSI

不小于

CSA

170~380

25~55

/

/

20

CSB

205~380

30~55

/

/

20

CSC

170~410

25~60

/

/

15

FSA、FSB

170~310

25~45

/

/

26

DDSA

140~240

20~35

/

/

32

DDSC

170~280

25~40

/

/

32

EDDS

105~170

15~25

/

/

40

SS33(SS230)

>=230

>=33

>=310

>=45

20

SS37(SS255)

>=255

>=37

>=360

>=52

18

SS40(SS275)

>=275

>=40

>=380

>=55

16

SS50(SS340)-1

>=340

>=50

>=450

>=65

12

SS50(SS340)-2

/

/

SS50(SS340)-3

>=480

>=70

SS50(SS340)-4

>=410

>=60

SS55(SS380)

>=380

>=55

>+480

>=70

11

SS80(SS550)-1

>=550

>=80

>=570

>=82

/

SS80(SS550)-2

 

镀铝锌卷板力学性能表2

   牌    号

拉    伸    试    验

 

屈服强度        Mpa

抗拉强度Rm      Mpa

断后伸长率A80  %,不小于

DX51D

/

270~500

22

DX52D

140~300

270~420

26

DX53D

140~260

270~380

30

DX54D

120~220

260~350

36

S220GD

>=220

>=300

20

S250GD

>=250

>=330

19

S280GD

>=280

>=360

18

S300GD

>=300

>=380

17

S320GD

>=320

>=390

17

S350GD

>=350

>=420

16

S550GD

>=550

>=560

/

镀铝锌卷板力学性能表3

牌号

拉伸试验 a

抗拉强度ReH

Mpa

下屈服强度Rm Mpa

伸长率A50%

b=25mm

不小于

不小于

0.4

0.4~0.6

0.6~1.0

1.0~1.6

1.6~2.5

2.5

SGCC

SGCD1

270

34

36

37

38

SGCD2

270

36

38

39

40

SGCD3

270

38

40

41

42

SGC340

245

340

20

20

20

20

20

20

SGC400

295

400

18

18

18

18

18

18

SGC440

335

440

18

18

18

18

18

18

热轧基板的镀铝锌卷板的力学性能应符合下表规定:

牌号

拉伸试验

屈服强度 ReH

Mpa

抗拉强度 Rm

Mpa

断后伸长率 A50%

B=25mm

不小于

 

 

SGHC

SGH340

245

340

20

SGH400

295

400

18

SGH440

335

440

 

 

镀铝锌卷板的牌号及介绍

本网站由阿里云提供云计算及安全服务